top of page
map.png
compass_new.png
pijlen_2.png
map_correct.png
compass_new.png
pijlen_2.png

Affärs- & Organisationskonsulting

pijlen_3.png
För er som organisation​

Jag kan hjälpa er både inom vissa bredare områden och inom mina mer specifika kompetensområden. De bredare områden är till exempel: > För att möta de förändrande externa eller interna krav behöver ni anpassningar av er strukturella ram, d.v.s. strategi, organisation eller processer. > Ni vill att era ledare och medarbetare ska hitta bättre sätt att kunna prestera målinriktat och effektivt, men också hälsosamt och hållbart – individuellt, i team och mellan team.

Mina specifika kompetensområden kommer särskilt in i bilden när: > Ni är aktiva inom (internationell) B2B, särskilt när det handlar t.ex. om tekniska/teknologiska lösningar, och/eller i en rationell-intellektuell område: ingenjörskonst, FoU, vetenskaplig, akademisk, ... > Ni behöver optimera balansen mellan kundfokus, lönsamhet och riskhantering - från försäljning till service - genom, t.ex., mer professionell avtalsförhandling och hantering. > Ni vill förbättra samarbetet och överlämningarna mellan avdelningarna. > Ni vill vidareutveckla er försäljning, nyckelkundhantering, o.s.v. > ... och kolla även mina andra specifika erfarenheter!

Språk: SV, NL, EN, FR, (DE).​​​

 

Dessutom, skulle ni ha frågor utanför mina egna kompetensområden kan jag ofta hänvisa till skickliga kollegor från mitt nätverk.

pijlen_2.png
För er som ledningsteam

På kort sikt måste ni ta itu med konkreta aktuella utmaningar för organisationen. Detta kräver en ’projektapproach’ där ni tillsammans behöver zooma ut och in, kombinera konstruktivt fokus med kritiskt tänkande, se olika perspektiv för att ta bästa vägen framåt. Det i sig är redan allt annat än lätt, men Ovanpå det behöver ni på längre sikt leda pågående intern förändring för att möta ständigt föränderliga omständigheterna. Detta kräver att ni, som team, utvecklar en stark förmåga att medvetet ”själv-styra” ert kombinerade tänkande, beslutsfattande och agerande. Och det stannar inte ens där … Allt detta måste ni göra mitt i den operativa verkligheten! Jättesvårt, även med alla era kombinerade kompetenser! Slutligen ser ni fördelarna med att ibland jobba med en professionell sparringpartner/konsult, men då vill ni vara säkra att personen i fråga har lämplig erfarenhet för att kunna hjälpa er i er specifika situation.

Vad exakt kan du förvänta av mig? 

Min roll är att hjälpa er med att på riktigt komma i gång med en konkret handlingsplan för er aktuella utmaning, och samtidigt med att också på riktigt använda den nämnde självstyrningen mer. Självklart ger jag er input från min erfarenhet men framför allt ska jag utmana, guida och stödja er att: > zooma ut och in, behålla fokus samt överblick > konsistent skilja på ”must-have” och ”nice-to-have” > medvetet kombinera positivt fokus, kritiskt tänkande och realism > förstärka insikten och respekten för varandras perspektiv, utifrån var och ens roll och personlighet > och sist men inte minst: inte bara bestämma nästa steg framåt, utan också faktiskt ta dem!

Språk: SV, NL, EN, FR, (DE).​​​

Så vad är specifikt för min konsulting-approach?

​ Först, helst hjälper jag mina klienter - som team/organisation - på två plan samtidigt:   > Hantering av ett aktuellt stort/litet förändringsprojekt inom ett av mina mer specifika eller ett av mina bredare erfarenhetsområden (se ovan). > Att utveckla en 'självstyrning' som är både effektiv, målinriktad, sund och hållbar. Här betyder det sista att styra sitt kombinerade tänkande, beslutsfattande och agerande i samarbete som ett team. Jag använder ordet styrning för att betona att man gör det verkligen aktivt och målmedvetet. Detta uppnås genom att kombinera ökad delad insikt med konkreta praktiska metoder och verktyg.

Sedan, när jag arbetar med ett team har jag, precis som i mitt individuella arbete, en flexibel approach så att den passar både de som är mer rationellt-logiskt fokuserade och de som är mer intuitivt fokuserade.

map_correct.png
compass_new.png
pijlen_2.png
figuur_oranje_new_clip.png
compass_new.png
Förändringsprocess? Överväg också sparring/coachning av nyckelpersoner!

 

I varje förändringsprocess har vissa personer en särskilt stor inverkan på projektets framgång och smidighet. Det kan vara på grund av deras formella roll eller deras informella inflytande.

 

Då brukar det vara extra effektivt att kombinera konsulting med individuell sparring/coaching av just de personerna, så att de kan bidra optimalt på ett sätt som också verkligen passar dem!

bottom of page