top of page

Om min erfarenhet

Generellt

Som du läser under "om mig", hämtar jag min kunskap från över 30 år i affärsroller och som en coachande ledare i olika organisationer, samt från mitt arbete som extern konsult och coach, allt detta ofta internationellt och på flera språk. För min sparring/coaching hämtar jag även från mina 40 år av kropps- och sinnesträning (kampsport, yoga mm). Jag arbetade i följande ansvarsområden: > Affärsutveckling, försäljning och marknadsföring - roller från nyckelkundsansvarig till avdelningschef och medlem i ledningsteamet. > Dessa roller krävde ofta också att driva förändringsprocesser som involverade flera avdelningar (se nedan). > Affärs- och organisationskonsulting. > Ledarutveckling och sparring/coaching. > Säljträning > Ledning av ett internationellt tränings- och democenter.

Språk: SV, NL, EN, FR, (DE).​​​

map_correct.png
compass_new.png
pijlen_2.png
Ytterligare erfarenhet för min konsulting

Jag kommer med insikter från olika typer av marknader jag arbetade på, såsom: > Säkerhets-, brandsäkerhets- och byggnadsautomationslösningar (Siemens Building Technologies) > Satellitindustrin (Thales Alenia Space) > Digital pre-press industrin (Agfa Graphic Systems) > Hållbara energilösningar för den offentliga sektorn (VEB, oberoende myndighet) Utöver det har jag som internationell konsult (Mercuri Urval) främst arbetat med B2B-försäljningsstrategi & -organisation, och även med ledarskapsutveckling.

Jag vet också hur man förbättrar samarbete mellan avdelningar för att förstarka organisationens positionering och operativa effektivitet, samt odla en sund kultur. Några exempel på konkreta resultat:   > Mer proaktiv konsultation och bättre överlämning mellan avdelningar (försäljning, teknik, drift, service, affärsstyrning).   > Bättre balans mellan kundfokus, lönsamhet och riskhantering genom t.ex. mer professionell avtalshantering - från försäljning till service.

Dessutom har jag varit involverad i flera förändringsprojekt:   > Organisationsutveckling för att möta marknadens utveckling från analoga till digitala lösningar.   > Utbyggnaden av effektivare organisatoriska processer och system (ERP/CRM) för att möjliggöra tillväxt.   > Utveckling från en 'multilokal' till en verkligt internationell organisation för att möta internationella kunders behov.   > Organisationsutveckling för att komma in på high-end-marknaden med större kundorganisationer.   > Diversifiering av tjänsteportföljen för att minska exponeringen för marknadsfluktuationer.

figuur_oranje_new_clip.png
compass_new.png
Ytterligare erfarenhet för min sparring/coaching

När jag ledde kollegor, båda direkt och indirekt, insåg att det var avgörande att de viderutvecklade sin egen drivkraft, och att jag kunde bäst stötta dem i detta med en coachande ledarstil. Jag började sparra/coacha även andra och slogs av hur mycket bättre vi kan "styra" oss själva när vi förbättrar vår insikt i och användning av både våra rationella och intuitiva färdigheter. Jag breddade och fördjupade min kompetens med både professionella coachutbildningar (se nedan), metoder baserade på neurovetenskapliga insikter om hur hjärnan, kroppen och känslorna påverkar varandra, och även insikter från min egen kropps- och sinnesträning. Coachutbildningar: > Strength Based Coaching, Prof. Em. F. Korthagen, Nederländerna. > Core-Reflection Based Coaching, idem som ovan > Katalyserande Coachning Steg 1 (ICF Level 2-ackrediterat utbildningsprogram), Gothia Akademi, Sverige. > Katalyserande Coachning Steg 2, idem som ovan

Upp till C- och Boardnivå.

Språk: SV, NL, EN, FR, (DE).

bottom of page