top of page
Koen De WIlde_kleur_83_clip.jpg
Koen De Wilde_kleur_84_clip.jpg

Professionell Sparring/Coaching

figuur_oranje_new_clip.png
För dig som ledare & som medarbetare​ 

Din verklighet idag innebär kontinuerlig förändring, nya möjligheter, nya utmaningar, och otydligare rollgränser. Och det krävs mycket av dig: du vill och behöver arbeta effektivt och målinriktat, samtidigt vara flexibel och, lika viktigt, ta hand om din stresshantering och personliga utveckling. Du inser att, förutom expertis, en stark förmåga att medvetet styra ditt eget tänkande, beslutsfattande och agerande är väldigt viktigt. Om du är ledare vet du också att anpassad kompetensutveckling ger en hög avkastning – effektivare och friskare medarbetare som dessutom är mer benägna att stanna..  Slutligen inser du att att det går bättre och snabbare när du kan jobba med en bra professionell sparringpartner/coach.

Så vad är specifikt för min sparring/coaching-approach?

Är du mer rationellt-logiskt orienterad eller mer intuitivt orienterad? I mitt sätt att sparra/coacha använder jag en flexibilitet så att det passar båda inriktningarna. Båda dessa inriktningar har sina fördelar och fallgropar. Jag är övertygad om att nyckeln för effektiv och hållbar självstyrning är att stärka såväl vårt rationella tänkande och vår intuitiva kompetens, och att kombinera dem optimalt.

Jag kombinerar insikter och konkreta metoder från min breda professionella erfarenhet (se länk nedan), professionella coachutbildningar, neurovetenskap, och min egen kropps- och sinnesträning. Som i min konsulting, även här hjälper jag mina klienter på två plan samtidigt: > Att ta itu med deras konkreta aktuella utmaning, självklart. > Att utveckla en 'självstyrning' som är både effektiv, målinriktad, sund och hållbar. Här handlar det sista om styrandet av sitt eget tänkande, beslutsfattande och agerande. Jag använder ordet styrning för att betona att man gör det verkligen aktivt och målmedvetet. Det kräver en stark inre kompass, stark drivkraft, och ett kraftfullt grepp om rodret. Detta uppnås genom att kombinera ökad insikt med konkreta praktiska verktyg.

Upp till C- och Boardnivå.

Språk: SV, NL, EN, FR, (DE).

Mer konkret - vad kan du förvänta dig av din sparring/coaching?

Om du är nyfiken på vad sparring/coaching skulle innebära för dig själv, så hittar du mer information i länken nedan.

bottom of page