top of page

Lite om mig

Mina val och mitt varför

Hur jag hamnade i Sverige.

Jag är belgare, min fru är svenska och hon bodde med mig i Belgien i över 15 år. Vi kände sedan att det var dags att flytta till Sverige, närmare sin familj, och vi kom till Varberg 2022.

Hur kunde jag bäst använda min kunskap och erfarenhet i mitt nya land?

Jag har över 30 års erfarenhet i affärsroller och som coachande ledare i olika organisationer samt erfarenhet som extern konsult och coach, allt detta ofta internationellt och på flera språk.

Utöver det har jag också över 40 års utövande av kropps- och sinnesträning (kampsport, yoga mm).

 

Varför jobbar jag som sparringpartner, coach och konsult?

Jag är starkt övertygad om att vi kan öka såväl vårt välbefinnande, som våra organisationers framgång, när vi blir bättre på att kombinera målinriktad effektivitet med sund hållbarhet - i vårt sätt att tänka, fatta beslut, och agera. Och jag vill hjälpa människor med detta, båda på teams- eller organisationsnivån samt individuellt.

Varför fokuserar jag på företag och organisationer?

Först, där kommer min kunskap och erfarenhet från hela min karriär särskilt till pass. Sedan, utvecklingen i företag och organisationer påverkar många människor och samhället i allmänhet. Om de själva är framgångsrika på ett hållbart sätt kan de skapa mer positiva ringar på vattnet. Och jag kan hjälpa dem att vara hållbart framgångsrik.

Jag vill bidra till hållbarhet i vid mening.

Min geografisk prioritetsordning

Det finns i princip inga geografiska begränsningar idag. Samtidigt ... > känner jag vikten av personlig kontakt i den typ av samarbete vi talar om här, > och tänker jag också på hållbarhet. Därför är min geografisk prioritetsordning: > Halland & Göteborg > Andra platser som är lättillgängliga från Varberg - helst med tåg > Internationellt vid mina klienters behov

world.png
map sweden.png

Därför ger jag förtur där det är möjligt till klienter som t.ex. har en koppling mellan deras mission och de av FN definierade Globala Målen.

Koen De Wilde_kleur-36.jpg
Mitt varför
bottom of page